Arena Run 5 KM – Laganmälan 5 KM

I klassen ”Laganmälan” springer du hela den 5 km långa banan i lag. Det är möjligt att anmäla 4-6 personer i ett lag. Alla som deltar tar del av tidtagning och resultatlista. Ett lagresultat tas fram, baserat på snittiden för de fyra snabbaste tiderna i laget.

Den 5 februari trycks nummerlappar. Därefter görs inga ändringar.

Klassindelning:

Ett lag kan bestå av enbart män, kvinnor eller blandad klass. Om lagat är blandat ska minst två av snittiderna som resultatet baseras på utgöras av kvinnor.

Starttider

Första starttiden är kl 14.30. När denna grupp är fylld öppnas en ny starttid upp kl.15.00, därefter kl 15.30 och så vidare. Inom varje starttid startar grupper om 60 personer med tre minuters intervall.