Arena Run 5 KM – Öppen-motion

I klassen ”Öppen motion” springer du hela den 5 km långa banan individuellt. Klassen är öppen för vuxna, samt för ungdomar i åldern 12-17 år. Alla som deltar i ”Öppen motion” tar del av tidtagning och resultatlista.

Den 5 februari trycks nummerlappar. Därefter görs inga ändringar.

Starttider

Första starttiden är kl.14.30. När denna grupp är fylld öppnas en ny starttid upp kl. 15.00, därefter öppnas kl.15.30, och så vidare. Inom varje starttid startar grupper om 60 personer med tre minuters intervall.