ARENA RUN FÖRETAGSEVENEMANG

Dagen innan Arena Run 2020 kan ditt företag delta i ett företagsevenemang à la stafett, där ert lag sammanlagt springer 16 km – via 8 varv runt en förkortad bana om 2 km. Max 4 deltagare / lag. “Stafettpinnen” skall ta sig 8 varv runt banan. Vill någon i laget göra 3 varv och någon annan 1 varv är det OK. 

Gå till anmälan