Genom att betala anmälningsavgiften samtycker du som deltagare till följande tävlingsregler för Arena Run:

§1

Som deltagare är du skyldig att känna till och följa samtliga regler för tävlingen (se nedan). Det vill säga – står du på startlinjen – följ reglerna!

§2

Minimiålder för att deltaga är att du har fyllt 16 år.

§3

Allt deltagande sker på EGEN RISK. Arrangörerna av Arena Run frånsäger sig allt ansvar för skador på deltagarna och deras utrustning. Om någon deltagare skadar sig eller om deras utrustning och/eller kläder går sönder är Arrangörerna inte ansvariga. Vi rekommenderar alla deltagare att ha försäkring för denna typ av lopp.

§4

All registrering för Arena Run är slutgiltigt, du har ingen ångerrätt. Arrangörerna kommer inte återbetala någon anmälningsavgift. Anmälan är personlig och bindande. Startplatsen kan inte överlåtas till någon annan person. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av anmälningar/biljetter/platser till evenemang. När bokning har skett är du som kund bunden av ditt köp. Inga bokningar/köp kan göras utan förskottsbetalning.

§5

Vid skada eller sjukdom kan namnändringar för deltagare i lag ske skriftligen av lagledaren senast måndag 13 februari 2017 (OBS! detta gäller endast i lag klasserna ej för singel dam och herrklass). Alla förfrågningar därefter behandlas ej.

§6

Följa den tydligt markerade bansträckningen och funktionärernas hänvisningar samt övervinna samtliga hinder.

§7

I familjeloppet skall avståndet mellan vuxen och barn vara som längst 3 meter och målgången skall ske tillsammans.

§8

Har du eller någon annan medtävlande skadat sig under racets gång är du skydig att påkalla tävlingsledningens eller funktionärs uppmärksamhet.

§9

Enskild deltagare eller lag som bryter tävlingen är skyldig att meddela detta så fort som möjligt till närmaste funktionär.

§10

Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger under tiden du springer loppet. Tävlingsledningen har rätt att plocka dig av banan och diskvalificera dig om du upplevs påverkad av alkohol eller droger.

§11

Det är inte tillåtet att nyttja prestationshöjande preparat. Tävlingsledningen har rätt att plocka dig av banan och diskvalificera dig om du upplevs påverkad av ett sådant preparat.

§12

Arena Run har vid varje event fotografer på plats. Det tas både stillbilder och rörlig bild. Som deltagare ger du Arrangörerna tillstånd att publicera bildmaterial från eventet i de kanaler Arena Run önskar använda. Detta omfattar även möjlighet att dela detta material med tredje part så som (men inte begränsat till) sponsorer och partners.

§13

Arrangörerna förbehåller sig rätten att kunna ändra löptävlingens utformning när som helst.

§14

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ställa in racet. Om detta sker betalas anmälningsavgiften tillbaka, men ingen ersättning för resor, hotellbokningar eller liknande står Arena Run för.

Gör din anmälan här!Kolla in våra frågor och svarKontakta vår kundservice